onsdag 1 oktober 2008

Cancerförbannelsen

Jag läser i Aftonbladet om Linda som bestämde sig för att operera bort sina bröst vid 26 års ålder för att slippa risken för bröstcancer.

Beslutet togs sedan hon fått reda på att hon bär på en gen som kraftigt ökar risken för bröstcancer, risken att få bröstcancer med den genen skall öka våldsamt så att risken att få bröstcancer ligger på 80 procent.

Jag kan inte döma henne för hon gjorde något som hon tyckte var rätt och jag kan förstå hennes beslut fullt ut. Den skräck som hon måste ha levt med innan operationen måste ha varit i det närmaste outhärdlig.

Jag måste säga att jag beundrar hennes mod och styrka i det här fallet och att hon vill berätta om det så öppet.

Vad detta visar är att en kampanj som Rosa bandet behövs och även den manliga motsvarigheten blå bandet.

Det behövs mycket mera pengar till cancerforskningen för trots att dödligheten i cancer har minskat så har den inte utraderats vilket måste vara det utopiska målet.

Förutom forskning så behövs det mycket mera faktabaserad information om cancer och den måste vara positivt ställd. I stället för att säga att 2 av 10 kvinnor dör i bröstcancer av de som drabbats så låter det bättre och positivare att säga at 8 av 10 kvinnor överlever bröstcancer.

Många kvinnor är rädda för att drabbas av bröstcancer av många orsaker den främsta är naturligtvis att ingen vill ha cancer men sen finns det även en rädsla för hur den partner de lever med reagerar om brösten opereras bort.

Det första kan jag förstå till fullo för vem vill ha cancer oavsett i vilken form.

Om den andra så kan jag bara konstatera att jag själv har läst om män som gått ifrån sin hustru efter det att de opererats för bröstcancer och angett det som enda skäl. En man som beter sig på det sättet är inte värdig att kalla sig man för man gifter sig väl eller är sambo med ett par bröst man gör det med kvinnan och det är väl henne man vill ha.

Vi måste satsa på att få alla att förstå hur viktigt det är med mammografiundersökningar ofta för ju tidigare en cancer upptäckts ju bättre är chanserna att bli helt frisk igen.Aftonbladet och läs även här
https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg