torsdag 2 oktober 2008

Finanskrisen 2a oktober

Den amerikanska senaten har nu godkänt det reviderade räddningspaketet, men det är ännu osäkert om det kommer att gå igenom nu måste paketet ta en ny vända i representanthuset, samma representanthus som redan sagt nej till paketet en gång, vi får se om sockringarna av det kan göra så att det godkänns även där.

Börserna har ännu inte visat sig ta något glädjeskutt över resultatet utan det är snarare en stor tvekan där som gäller eftersom ingen vet om paketet verkligen blir godkänt fullt ut ännu.

Men jag tror inte det här paketet kommer att räcka för att hejda finanskrisen och de därpå kommande följderna, med stigande arbetslöshet och högre räntor som följd.

Finansmarknaden har för långe fått härja fritt och skapa fantasivärden som inte existerat annat än i något dataregister, en sådan ekonomi är det förstår ju alla helt ohållbar.

Hur det slår mot oss i Sverige nu när finanskrisen blommat ut är svårt att säga men vissa effekter har kommit redan när finanskrisen var en liten kris på den amerikanska bolånemarknaden och ingen på allvar tog de negativa tecknen på allvar utan körde på som vanligt.

Våra boräntor har gått upp samtidigt som priserna på de dyraste villorna och bostadsrätterna faller mer än för andra, vilket visar att även på den svenska bostadsmarknaden så har det funnit klara drag av spekulativt boendeköpande. Vi vet ju att det finns bostadsrätter som köpts och sålts ett flertal gånger till allt högre pris och det innan huset ens varit färdigbyggt. Om ´de som använder bostäder för spekulationer förlorar en massa pengar det gör mig ingenting men när man ser att det börjar bli så att vanliga familjer börjar fundera på att sälja för att de inte längre har råd med räntan då känns det inte rätt.

Om man köpt sin bostad till låg ränta på en stigande bostadsmarknad och sedan få sälja på en fallande marknad med höga räntor så kan det i värsta fall innebära en ekonomisk ruin eftersom det man säljer sin bostad för inte räcker till lånen på bostaden.

När det gäller arbetsmarknaden så tar allt fler nu ordet lågkonjunktur i sin mun ett ord som för bara någon månad sedan inte ens användes utan då talades det om en svacka. NU duggar varslen så pass tätt att det är nästan omöjligt att hålla reda på alla. Bland annat så verkar det som alla företag som heter någonting med Volvo i varslar sin personal.

Problemet med att de stora företagen varslar är att deras varsel innebär en minskad produktion vilket i sin tur leder till mindre beställningar hos underleverantörerna. Så tyvärr så kommer vi fram till jul tror jag att få se hur varslen sprider sig nedåt i kedjan när underleverantörerna måste börja se om sina företag och möta de minskade ordervolymerna.


Och grunden till alla dessa problem är vårt enorma beroende av USA och USA dollarn

Dagens Nyheter här, här, här, här, här, här, här, här samt här

Svenska Dagbladet här samt här

Aftonbladet här, här samt här

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg