torsdag 30 oktober 2008

Då finns det pengar till undrhåll

Vattenfalls rörelsevinst steg med 17 procent till 5,6 miljarder kronor för tredje kvartalet, det är ju trevligt att vattenfall gör en bra vinst.

Det vore också trevligt om de använda vinsten till att investera i sitt elnät så att det tål de påfrestningar som svenskt klimat innebär, sen vore det också trevligt om vattenfall tog och skötte underhållet bättre exempelvis genom att byta ut ruttna ledningsstolpar som kan knäckas när som helst.

Om vinsten användes till att förbättra elnätet och inte bara berika ledningen då skulle allt vara så bra så.

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg