torsdag 30 oktober 2008

Tänk efter själva

Lotta gröning uppmanar oss alla att tänka själva idag på Aftonbladets debattsida, det är en bra uppmaning alla måste tänka efter själva och ta ställning.

Nu så handlar det om den uppblossande Eurodebatten som kommit igång i finanskrisens spår, en debatt som egentligen inte borde ha funnits eftersom vi för länge sedan borde ha gått med i Euron om alla respekterat sina partiers vilja och kampanjat för den och inget annat.

Faktum är att majoriteten av de politiska partierna i sina högsta beslutande organ bestämt sig för att säga ja till Euron inför folkomröstningen, det var mig veterligt bara vänsterpartiet och miljöpartiet som stod för ett nej till Euron.

Att tänka själv är viktigt det är riktigt men att även följa demokratiskt fattade beslut är också viktigt. Om man betänker att det var så många socialdemokrater som öppet trotsade sitt partis högsta beslutande organs beslut inför Euroomröstningen så förstår inte jag pratet om att socialdemokraterna blivit mera demokratiska efter det att Göran Persson avgick, jag får det till att det är precis tvärtom jag när jag tänker själv.

När det gäller Euron så måste alla tänka själva och skapa sig en uppfattning, därför tänker jag inte argumentera nu vare sig för eller emot, vilket Lotta Gröning inte heller gör själv hon fyller i stället sin artikel med Euronegativa citat rån Leif Pagrotsky.

Skapa er en egen uppfattning och glöm inte att tillsammans är man starka medan ensam är svag.

Men tänk själva både när det gäller Euron som allt annat

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg