onsdag 22 oktober 2008

Dags igen

Svensk invandringspolitik är kvinnofientlig något annat kan man inte komma fram till när man läser om ytterligare ett fall där en kvinna skall utvisas ur Sverige, denna gång utan sitt barn eller man.

Nu så handlar det om Helen Awuor, 24, som kom till Sverige 2005, träffade en man ,blev förälskad och stannade. Det som hon gjorde fel var att inte söka uppehållstillstånd direkt utan väntade några år. Nu när hon sökte uppehållstillstånd så fick hon beskedet att hon inte kunde söka uppehållstillstånd här i Sverige utan var tvungen att göra det ifrån Kenya.

Det som är intressant här är att migrationsverket hävdar att lagen är solklar medan justitiedepartementet hävdar att migrationsverket kan göra undantag från regeln.

Detta är bara ett av många fall där migrationsverket gladeligen kastat ut kvinnor ur Sverige ofta till ett mycket osäkert öde och återigen när något sådant här händer så är den feministiska rörelsen i Sverige märkbart tysta.

Jag förstår inte att det skall vara så svårt att utvisa dömda brottslingar men en kvinna som har ett förhållande med en svensk man och ett barn med samma man går mycket lätt att utvisa.

Är det så att svensk invandringspolitik är till för att vi skall importera brottslingar och vägra de som är skötsamma att komma till Sverige, jag kan inte göra någon annan tolkning.

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg