fredag 10 oktober 2008

Det blir en svart Fredag

Den räntesänkning som genomfördes av alla världens centralbanker verkar inte ha gett någon effekt alls på marknaden mera än att det stora fallet bromsades upp en dag.

Nu i skrivandes stund när Stockholmsbörsen precis har öppnat så har den öppnat med en dykning på 8,24 procent bara på några minuter, ett fall som är närmast att betrakta som fritt fall. Raset var förväntat hos många bedömare och allt under 5 procents ras hade setts som en överraskning.

Nu börjar problemen bli så stora att det knappast kommer att hålla sig till finanssektorn längre utan de kommer med största sannolikhet nu att sprida sig som en löpeld genom hela samhället och över hela världen.

Att nu försöka se positiva tecken är nästan omöjligt det som återstår är nu bara att hoppas att denna kris inte blir lika stor som depressionen på 30 talet men frågan är om den inte kommer att bli lika stor eller kanske ännu värre.

Möjligheterna att den skall bli värre idag är faktiskt väldigt stora eftersom finanssektorerna inverkan på samhället idag är många gånger större än vad den var på trettiotalet.

Det som kommer att ske närmast nu när botten verkar ha gått ur den finansiella sektorn är att bostadsmarknaden kommer att följa med ned i raset och där kommer möjligtvis krisen att bli minst i paritet med den kris som var i början av nittiotalet med fullständigt värdelösa bostadsrätter.

Det som behövs nu för att dämpa krisen är att all världens politiker gemensamt kan arbeta åt samma håll och skapa en gemensam politik som alla arbetar för. Tyvärr så är detta ett dröm scenario för det kommer inte att hända.

Här i Sverige så kommer vi inte tror jag att få se den nationella enighet som är nödvändig för att vi skall kunna lugna ner vår marknad, och på den internationella scenen så ligger förmodligen det amerikanska presidentvalet och spökar i bakgrunden och skapar oro för vilken väg som USA kommer att gå.

Vi har nu kommit till det stadiet att det även börjat kastas beskyllningar mellan politiker om vem som gjort fel, ett beteende som absolut inte hjälper den vanliga människan.

Vi kan nu bara hoppas på det bästa men förvänta oss det värsta av den kommande dagen.

Dagens Nyheter här, här, här, här, här, här, samt här

Svenska Dagbladet här, här, här, samt här

Aftonbladet här, samt här

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg