fredag 10 oktober 2008

Spår behövs då

Att öka konkurrensen när det gäller tåg i Sverige är en bra ide som säkerligen skulle ge flera och billigare tågresor att välja mellan för oss resenärer.

Det är bara ett litet problem med en helt fri konkurrens på järnvägen nämligen den rent fysiska begränsningen som spårkapaciteten ger.

Skall det bli någon verklig konkurrens så måste vi göra stora investeringar i en mer eller mindre fördubblad spårkapacitet vilket är helt i linje med de miljömål som satts upp.

Tyvärr är det så att den politiska viljan till sådana stora investeringar i järnvägen inte riktigt sammanfaller med det behov som kommer att uppstå.

Det enda rätta är att nu göra stora investeringar i att fördubbla kapaciteten på det befintliga spårnätet samt bygga ett helt nytt spårnät i samråd med de aktörer som vill köra tåg. Det nya nätet måste ha kapacitet för att kunna köra snabbtåg.

I praktiken så betyder det att vi måste bygga ett helt nytt stamnät för järnvägen där det gamla nätet fungerar som matning till det nya.

Vi kan inte vänta med dessa investeringar de måste ske snarast

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg