fredag 3 oktober 2008

Dumt råd upphävt för lag gäller

Regeringen har nu slagit fast att svensk lag faktiskt gäller, detta i och med det att de upphävt det allmänna råd som gäller installerande av fastighetsboxar för avlämnande av post.

Att detta fullständigt totalt idiotiska råd nu tas bort är en seger för principen att alla medborgare i Sverige skall behandlas lika.

Skulle fastighetsboxar installeras i flerfamiljshus så skulle det ha blivit en enorm orättvisa jämfört med de villaägare som får sin post levererad vid tomtgränsen. Samtidigt kan jag säga att jag tycker att alla skall få sin post antingen till tomtgränsen eller in i dörren när det gäller flerfamiljshus, allt för att alla skall ha så likvärdig service som möjligt.

Jag förstår inte hur facket kan få detta till ministerstyre vilket de nu anklagar infrastrukturminister Åsa Torstensson för. Anser facket att svensk lag inte skall gälla kan man undra.

Facket anser också att det är märkligt att regeringen på detta sätt kör över sin egen myndighet. Frågan är vem som skall styra Sverige kommer då fram skall Sverige styras av de valda politikerna eller skall de styras av de anställda tjänstemännen vars uppgift är att verkställa politikernas beslut.

Att detta kan ses som negativt för brevbärarnas arbetsmiljö det kan jag förstå men då får andra lösningar komma fram som ligger i linje med svensk lagstiftning. Är detta en så viktig arbetsmiljöfråga så får väl de olika postoperatörerna på marknaden ta kostnaden för arbetsmiljöns förbättringar. För det är väl inte meningen att postoperatörerna som enda bransch skall slippa ifrån sitt ansvar för arbetsmiljön för sina anställda.

Naturligtvis så kommer Posten att klaga högljutt på detta också men jag tror att svenska posten helst skulle vilja ha ett system där vi själva levererar breven och sen sänder in 5 kronor till Posten.

Dagens Nyheter

Regeringen

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg