fredag 3 oktober 2008

Rättssäkerhet åt alla

Barnombudsmannen Lena Nyberg är kritisk till att barn under femton år skall kunna ställas inför domstol, hon hävdar att de som är för en sådan ordning blandar ihop straff men ansvarstagande. Faktum är hon samtidigt som hon har rätt i att många gör det gör ett enormt självmål eftersom hon också då sätter likhetstecken mellan ansvarstagande och straff.

Det är ingen mig veterligt som har talat om att sätta barn under femton år i fängelse utan det är andra åtgärder som skall till då. Exempelvis en av domstol fastlagd vård av socialtjänst eller annan som kan hjälpa barnet in på rätt väg.

Det finns en annan aspekt av detta som ingen hittills tagit upp i diskussionen och det är rättssäkerheten för barn. Som det är idag så utreder polisen ett brott och får fram att den misstänkta förövaren är under femton år och i och med det så lämnas det namnet vidare till socialtjänsten för vård, vilket innebär att skuldfrågan är avgjord av polisen utan någon som helst domstolsprövning.

Att förvägra barn rätten att få sin sak prövad inför domstol med de rättigheter till advokathjälp och möjlighet att bli frikänd från misstankarna är i mitt tycke en stor skam för de som förespråkar ett sådant system.

Sen är det ju så att även för de som fälls till vård i domstol får en pedagogisk uppvisning i vad konsekvenserna för att begå brott kan bli vilket kan vara en stark väckarklocka bara det och någonting som tas mera på allvar.

Det är ju så att många unga under 15 år är klart medvetna om och skryter om sin straffrihet och hävdar att de är oantastliga och att gå till socialen och prata några gånger det är inte något att bry sig om.

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg