fredag 3 oktober 2008

Finanskrisen 3e oktober

Finanskrisen rullar på med oförminskad styrka, nu så är det dystra siffror på den amerikanska arbetsmarknaden som eldar på krisen, samtidigt som orderböckerna hos många företag nu börjar bli otäckt tomma.

Lägger man ihop detta med den pågående krisen på bolånemarknaden så blir effekterna stora.

Om det amerikanska räddningspaketet kommer att gå igenom är fortfarande osäkert eftersom det i USA finns ett starkt motstånd hos de vanliga väljarna mot paketet ett motstånd som ledamöterna i representanthuset fått känna av.

För att lindra krisen lite här i Sverige så kommer nu riksbanken att låna ut 60miljarder till bankerna mot säkerhet, säkerheten består till största delen av bostadsobligationer, vilket riksbanken ser som mycket säkra papper. Där delar jag inte alls riksbankens åsikt en bostadsobligation är bara säker så långe som det finns en möjlighet att bostadslånen kan betalas tillbaka och det är inte så säkert.

Vi har en bostadsmarknad som nu visar fallande priser rakt av vilket innebär at man vid en försäljning i värsta fall inte kan betala lånen och då får banken troligtvis en kreditförlust.

Den här finanskrisen har ju sina rötter i en bostadsmarknad som världen över blivit sönderspekulerad där alla inblandade parter talat om evigt stigande priser med någon enstaka naturlig justering av priserna, men grunden har varit att prisstegringen i princip kommer att vara för evigt.

Om denna utopiska syn hade varit verklighet så hade vi inte haft en finanskris i dag utan allt hade varit frid och fröjd. Nu är verkligheten en helt annan och lugn på finansmarknaderna kommer det troligtvis inte att bli förrän bostadskrisen exploderat totalt med enorma prisras. Jag skulle inte blir förvånad om den även denna gång faller så mycket som i förra krisen där man till slut kunde få betalt för att ta över en bostadsrätt.

Det som förvånar är att bostadsmarknadens aktörer uppenbarligen inte lärde sig ett dugg föra gången marknaden krisade.

Dagens Nyheter här, här, här, här samt här

Svenska dagbladet

Aftonbladet samt här

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg