fredag 10 oktober 2008

Försvara demokratin

På Svt opinion finns det nu två intressanta men mycket motsägande artiklar som alla borde läsa. Båda handlar om att använda våld som politiskt medel.

I den ena artikeln skriven av Anders Hjemdahl så är det ett klart avståndstagande från våld som politiskt medel men tyvärr så riktar han bara in sin kritik mot vänsterorganisationerna vilket i och för sig är riktigt men politiskt våld används av flera som anser att våld är en bra debatteknik.

I den andra som är skriven av Rättvisepartiet socialisternas Kristofer Lundberg så förklarar han det nödvändiga med att använda våld som politiskt medel. Det som är skrämmande i hans resonemang är bland annat följande formulering.

”Tre veckor innan organiserade nazisterna ett liknande torgmöte. Då kunde rättvisepartiet socialisterna organisera en flera hundra personer stark demonstration och blockad som stoppade nazisternas möte och då också eventuella våldsattacker. Ingen misshandlades denna dag.

Detta betonar vad vi hela tiden sagt, tillåts nazisterna att hålla sina möten ökar våldet på gatorna. Deras torgmöten, samlingar och demonstrationer måste därför stoppas.”

Formuleringen där får mig att tro att han är besviken över att ingen av hans politiska meningsmotståndare blev misshandlad. Uppenbart så har Rättvisepartiet Socialisterna som policy att de som har en annan politisk åsikt än vad de har är tillåtna offer för våldshandlingar.

När jag läser vidare i hans artikel så ramlar jag snart på ytterligare en formulering som är talande i sig själv.

”Borgerliga proffstyckare menar att även nazisterna har demokratiska rättigheter, men nazism är ingen åsikt utan förberedelse till mord och störtandet av all demokrati. Det är därför en skyldighet att stoppa dem för att försvara demokratin för alla andra som inte har den rätten när nazisterna är ute på gator och torg”

Den formuleringen visar ju egentligen bara att det där med demokrati det är något de tar lätt på.

Självklart skall allt politiskt betingat våld fördömas och motarbetas hårt, men att inskränka demokratin är inte rätt väg att gå.

När jag läser den andra artikeln av Anders Hjemdahl så finns där ingenting som jag inte kan hålla med om hela artikeln som sådan är läsvärd och att hitta något citat därifrån är nästan omöjligt då borde man citera hela artikeln. Men detta säger ganska mycket om vad det egentligen handlar om.

”Likheterna med nynazistiska grupper är slående och många, både vad gäller den hatiska retoriken, den konspiratoriska världsbilden, det självpåtagna martyrskapet, föraktet mot demokratin och det öppna samhället, och det självrättfärdigade våldet.
Exempel på detta ser vi inte bara i dessa gruppers hotfulla och våldsförhärligande slogans, utan även omsatt i praktisk handling i form av rutinmässig skadegörelse av politiska motståndares lokaler”

Han har helt rätt där det finns ingen skillnad på det politiska våldet från någon av aktörerna båda använder exakt samma retorik för att försvara sin våldsanvändning.

Det i mitt tycke absolut bästa han skriver är följande tänkvärda mening

”Låt oss istället gemensamt stå upp till aktivt försvar för vårt öppna samhälle och dess värderingar, och kalla saker vid dess rätta namn -även de av demokratins fiender som står till vänster.”

Det är det som är det absolut viktigaste det spelar ingen roll från vilket håll attackerna mot demokratin kommer, de kan komma från vänster likväl som från höger det viktiga är att bekämpa detta hårt och skoningslöst.

Vi måste bli bättre på att se till att bekämpa det politiska våldet om vi vill behålla ett öppet och demokratiskt samhälle för faller vi undan för våldsverkarnas agenda så har vi tagit första steget mot att bli en diktatur där fritt ord och tanke inte längre kan existera.

Hjemdahls artikel


Lundbergs artikel

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg