fredag 10 oktober 2008

Ohly har många rätt

Lars Ohly skriver i dag en intressant artikel på SvD brännpunkt, intressant därför att dels så har han rätt till stor del sen därför att han nu äntligen tagit bladet för munnen och börjat prata politik och vad vänsterpartiet står. Att vänsterpartiet behövs är helt klart efter det att socialdemokraterna sällade sig till mittenpartiernas högerkant.

Lars Ohly har helt rätt i sitt resonemang om att politikerna inte längre kan styra, problemet är nog betydligt värre än vad ens Lars Ohly kan tänka sig, problemet är att politikerna frivilligt lämnat ifrån sig den styrande makten till marknaden så att vi nu har en situation dör marknaden styr politiken och inte tvärt om.

Sen att Lars Ohly har ett litet fakta fel i sin artikel kan vara hänt men faktum är att riksbanksfullmäktige tillsätts av riksdag och regering och riksbanksfullmäktige tillsätter direktionen som skall sköta penningpolitiken så nog går det att utkräva politiskt ansvar även om det är krångligt.

Lars Ohly har också helt rätt i att utförsäljningarna av Nordea och Sbab måste stoppas, Att äga dom två företagen är statens enda chans att kunna utan lagstiftning styra i finanssektorn. Inte så att bolagen skall ha favörer på grund av att de är statliga utan för att staten då kan via sina företag se till att det finna banktjänster för vanliga människor också.

Samma sak är det med allmännyttan den ger kommunerna en chans att vara en aktör på bostadsmarknaden och därmed kunna se till att alla människor har någonstans att bo även de utan feta plånböcker.

Jag är väl mera tveksam till om höjda nivåer i sjuk och arbetslöshetsförsäkringarna är ett smörjmedel i ekonomin, men en sak vet jag och det är att sänkta nivåer inte är bra för ekonomin eftersom det då bara ger ett ökat socialbidragsberoende så en schyst nivå på ersättningarna som går att överleva på utan att få gå hungrig från hus och hem men inte lika bra som om man är i fullt arbete.

Svenska Dagbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg