tisdag 14 oktober 2008

Gamla fakta

Nu har forskningen återigen lyckats bevisa det som redan var känt nämligen att alkohol påverkar hjärnan negativt.

Detta faktum har varit klart för forskare, medicinska världen och för de allra flesta människor sedan länge. Det som kan sägas vara nytt i den hör undersökningen är att de mätt hjärnornas storlek med magnetkamera och i ett störa antal än vad som tidigare gjorts.

Att kvinnor skulle vara känsligare för alkohol än vad män är slås också fast men även det var att bevisa redan känd kunskap.

Att man skall tänka över sitt alkoholintag är inte heller det något nytt.

Det jag frågar mig är om inte de pengar som nu använts till att bevisa det som redan var bevisat hade kunnat användas till något mera ändamålsenligt som exempelvis cancerforskning.

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg