fredag 24 oktober 2008

Haider

Att det nu har visat sig att Jörg Haider var bisexuell visar bara en enda sak egentligen. Sexualitet och politisk uppfattning är inte samma sak.

Många vill nu göra sig politiska poänger på Jörg Haiders död och sexualitet något som jag tycker stinker oavsett från vilket håll det kommer.

Svenska Dagbladet

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg