torsdag 23 oktober 2008

Höjd patientavgift

Avgiften för ett besök på akuten och till specialistvård höjs i Stockholms läns landsting med 40 kronor så det i framtiden kommer att kosta 300 kronor i stället för 260 kronor.

Den borgerliga majoriteten säger sig satsa 13,5 miljarder extra på sjukvården, troligtvis så är det pengar som kommer att gå rakt ner i fickorna på de privata vinstintressen som får allt mera spelrum inom vården i Stockholm med alliansens goda minne.

Denna höjning visar bara att alliansen fortsätter att ta ut mer och mer avgifter av de som är allra svagast i samhället, vad höjningen skall tjäna till rent praktiskt förstår jag inte eftersom det finns ett högkostnadsskydd inom vården på 900 kronor och den som behöver mycket vård kommer ganska snart upp i det så de som drabbas av denna höjning är de som bara behöver vård då och då exempelvis barnfamiljer. Höjningen kan även innebära problem för de som kommer upp i högkostnadsskydd eftersom det blir mera pengar som skall betalas in direkt.

Jag vill nu lämna ett förslag till samtliga politiska partier i Stockholms läns landsting. Låt den som vill få köpa ett sjukvårdskort för samma peng som högkostnadsskyddet och betala av det på antingen 6 eller 12 månader då skulle troligtvis intäkterna öka mera och alla som behöver skulle ha råd med den vård som behövs.

Vi får väl hoppas på att övriga landsting inte följer efter och höjer vilket jag tror de kommer att göra, fungerar det i Stockholm så fungerar det även här resonerar nog politikerna

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

1 kommentar:

Joel sa...

TRAMS!
All form av avgift ska bort från vården!
Vi betalar så in i ¤%#¤"%! mycket skatt i det här landet och så har vi ändå inte fri sjukvård. Kanada, Frankrike och England är bara några länder där sjukvården är helt fri.
I Frankrike har läkarna tid att utföra husbesök vid akuta besvär. I England får man tom Taxi pengar av sjukhuset ifall man inte kan ta sig hem själv.
Varför är vår sjukvård sämre? är det för att landstingsdirektörerna suger ut alla pengar i löner och bonusar tro?

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg