torsdag 23 oktober 2008

Biljettskandalen enorm

Skandalen med biljetter håller nu på att svälla över alla bräddar, det ser ut som om den är större än vad någon ens drömt om i sina värsta mardrömmar.

Detta står klart efter det kommit fram att det redan nu innan biljetterna till melodifestivalen ens har släppts finns att köpa på andrahandssajter, dessa sajter måste då ha en trygg försörjning av biljetter.

Jag tror inte det finns från de i dag etablerade biljettbolagen någon riktig vilja att komma tillrätta med problemet, däremot så finns det ett stort intresse hos arrangörerna att få så bred publik som möjligt vilket försvåras av den felaktiga biljetthanteringen.

Det måste tas att större ansvar för att detta missbruk stävjas om den svenska musik och konsertscenen skall kunna överleva och vara levande med en intresserad publik egentligen så gäller det hela nöjes och eventbranschen som måste noga tänka över konsekvenserna av den vilda svarta börshandeln.

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg