torsdag 2 oktober 2008

Huliganer

Jag skrev igår en blogg om att nu får det vara slutdaltat med så kallade fotbollssupportrar och hoppades att det skulle ta lång tid att behöva återkomma till ämnet, men där bedrog jag mig.

Polisen i Göteborg blev i natt tvungen att skjuta varningsskott mot så kallade fotbollsfans för att återställa ordningen när dessa huliganer visade sin kärlek till sina klubbar genom att slåss med varandra.

Idrott förbrödrar var ju länge ett talesätt men det kan vi idag bara glömma speciellt när det gäller fotbollen.

Jag efterlyste i går ett större ansvarstagande från de så kallade supporterklubbarna att stoppa våldet och identifiera de som förstör och bråkar. Kommer inte ett sådant samarbete fram snabbt från supporterklubbarna så är det bara att konstatera att de anser att detta beteende ingår i hur en riktig fan skall vara.

Om inget annat hjälper för att få människor att förstå hur allvarligt detta är inte bara för fotbollen utan för samhället i stort så måste fotbollsklubbarna och fotbollsförbundet vidtaga åtgärder annars å kommer samhället att bli tvunget att göra något åt problemet.

I ett första steg för att sätta press på supporterklubbarna så kan moderklubbarna ge ett ultimatum om det inte städas upp i klackarna av supporterklubbarna så ryker supporterklubbens fördelar. I ett andra steg så kan allt samarbete upphöra och supporterklubben förbjudas att använda moderklubbens namn i sin verksamhet.

Kan eller vill inte fotbollens förbund och klubbar själva ta tag i problemet så får samhället göra det, och då kanske det blir så att vissa matcher får spelas inför tomma läktare, och att för att komma in på övriga matcher så kommer noggrann idkontroll och registrering att ske.

Detta löser ju inte problemen ute på gator och torg utan där är det supporterklubbarna själva som måste stävja våldet för att slippa andra åtgärder som de kanske inte tycker om.

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg