torsdag 30 oktober 2008

Inte kritisera den älskade ledaren

Nalin Pekgul vrider idag hjärnan ur led när hon gör sitt allra bästa för att försvara Mona Sahlin och fördöma de som kritiserat hennes hanterande av samarbetet med vänsterpartiet och miljöpartiet.

Pekgul hävdar att Mona Sahlin visst hade partistyrelsens tillstånd att slänga ut vänsterpartiet, samtidigt som hon själv säger att det inte var så.

”Hon var öppen med att det kommer att bli svårt med vänsterpartiet. Jag räckte upp handen och sade att jag tycker att det är viktigt att vänsterpartiet är med. Men i denna församling var det inte många som uttryckte det klart.
Mona Sahlin fick partistyrelsens mandat att fortsätta sam- talen med de två andra oppositionspartierna, förklarar Nalin Pekgul”

Med andra ord det enda mandat som Mona Sahlin fick av partistyrelsen var att fortsätta prata med de 2 andra ingenting annat, att då hävda att hon hade mandat att göra det hon då gjorde är en grav förvanskning av verkligheten eller så förstår man inte vad de beslut man är med och fattar betyder.

Men vi vet ju att det idag råder ett mer eller mindre kompakt förbud inom socialdemokratin mot att kritisera Mona Sahlin. Den som ändock vågar sig på det skall med omedelbar verkan halshuggas och brännas offentligt i alla fall bildligt talat, Det har vi lärt oss nu. För med tanke på de fördömanden som bland annat Pär Nuder och lotta gröning fått för sina böcker och att det har framförts hur olämpligt det är med sådana böcker oavsett vem som skrivit dom.

Det är trist att se hur Socialdemokraterna mer och mer gräver sin egen grav med att på Stalinistiskt maner döda alla former av kritik mot den kära ledaren. Den interna debatten inom socialdemokratin är numera att dödförklara och man kan bara lysa frid över dess minne.

I dag så fungerar socialdemokratin som så att Mona Sahlin bestämmer vad som skall göras och sägas och sen så stämmer övriga upp i hyllningskören. Den som inte sjunger med kastas ut och bannlyses.

Svenska Dagbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg