måndag 13 oktober 2008

Narkotikapolitiken bör funderas igenom

Peter Rawlings skriver i dag en mycket tänkvärd artikel på Aftonbladet debatt om varför som inte narkotikan kan stoppas i sin linda. Precis som han hävdar så måste det vara ganska enkelt för de amerikanska trupperna i exempelvis Afghanistan att spåra upp odlingarna och förstöra dessa.

Varför så inte sker är för mig en gåta det kanske är så att de styrande vill att narkotika problemet skall existera för att kunna använda det för diverse konstiga lagstiftningar, jag vet inte men finner det i alla fall märkligt.

Att narkotikan skapar problem kan vi alla vara överens om men vilken väg skall vi gå för att komma tillrätta med problemet, Under många år så har vi nedrivit en förbudspolitik när det gäller narkotika vilken inte har minskat mängden narkotika nämnvärt.

En av förklaringarna till att det inte har fungerat är att den rent polisiära narkotikabekämpningen har varit mest inriktad på smålangarna på gator och torg medan de stora kanonerna fått gå fria, kanske för att det finna kopplingar mellan storlangarna och övriga finansiella intressen som gör att de mer eller mindre blir oberörbara för rättvisan.

Jag tror att det är dags att tänka om när det gäller hur vi skall bekämpa narkotikan, det vore bättre att satsa resurserna på att slå ut odlingarna och se till att de stora langarna får skaka galler för tid och evighet.

Resten av narkotika politiken bör noga övervägas det kanske är så att förbudspolitiken är fel, det kan också vara så att den är för mjäkig i sin utformning, frågor som jag inte kan svara på men som tåls att funderas mycket på.

Aftonbladet

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det är bara att konstatera att den nuvarande narkotikapolitiken är mer förödande för människors liv än vad själva drogerna är.

Resten av världen satsar numera på sk. "harm reduction". Här i Sverige betraktas knarkare som kriminella.

Anonym sa...

Så den gamle amfetaminlangaren Rawlings har blivit intellektuell. Mycket ska man läsa...

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg