tisdag 7 oktober 2008

Olaga förföljelse blir nu brottsligt

Regeringens särskilda utredare Ebba Sverne Arvill föreslår ett betänkande som lämnades till justitiedepartementet idag att brottet olaga förföljelse införs i Sverige.

Brottet olaga förföljelse är det som också kallas stalking. Brottet föreslås ge upp till två års fängelse och om brottet är grovt upp till fyra års fängelse. Det som jag reagerar emot är att det uppenbart blir möjligt för domstolar att döma till ett mildare straff än fängelse om domstolen så vill, jag hade gärna sett ett minimistraff på 3 månaders fängelse för brottet.

Detta brott är förmodligen ett av de vanligaste i Sverige med skulle jag gissa nästan lika många offer som cykelstöld, att denna förändring inte gjorts tidigare är faktiskt någonting som jag inte kan förstå. Hittills har ju varje händelse bedömts som en enskild händelse.

Jag ser också positivt på förslaget att besöksförbud skall kunna övervakas med hjälp av fotboja och att sådana beslut skall tas av domstol.

Nu gäller det att denna ändring lever upp till sitt mål och att polisen får de resurser som behövs för att utreda alla former av olaga förföljelse. Brottet kan ju bestå av så många delar exempelvis så kan telefontrakasserier, oönskade besök och många andra små detaljer ingå i brottet som helhet, delar som idag mer eller mindre rutinmässigt avskrivs direkt efter anmälan av polisen.

Jag hoppas att denna lag inte bara blir ett slag i luften och de som ägnar sig åt detta brott ostraffat kan fortsätta med det.

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Regeringen

1 kommentar:

Elisabeth Hermon sa...

Bra att du skriver om detta. Vet du om "cyber stalking" också inkluderas? Den är minst lika farlig som traditionell personförföljelse och går numera ofta hand i hand.

Liksom i så många andra sammanhang riskerar dock lagen att bli tandlös eftersom det krävs resurser inte bara till rättsväsendet utan även till stöd och hjälp för den som drabbas innan hela livet ohjälpligt slås sönder.

Hitintills heter det att det finns hjälp och stöd men i praktisk verklighet får offren oftast ingen hjälp överhuvudtaget.

Polisen som borde få syssla med brottsbekämpning tvingas agera kuratorer.

Läs gärna mer om stalking i min bok "Vingklippt" och vad jag skriver om det på min blogg: www.elisabethhermon.blogspot.com

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg