torsdag 30 oktober 2008

Polisens arbete försvåras medvetet

Datainspektionen fortsätter sitt arbete för att brottslingar skall slippa bli lagförda och ställda till svars för sina gärningar.

Nu så tvingar de polisen att slänga bort ungefär hälften av de fingeravtryck som finns i deras register, detta beroende på att de personerna bara varit misstänkta men aldrig blivit dömda. Förr så fanns alla fingeravtryck kvar hos polisen tills personen avled, fyllde 80 eller själv krävde att de skulle tas bort.

Varför denna gallring skall göras kan jag inte förstå det enda som händer är att polisens arbete försvåras lite mera nu vilket jag tror var meningen.

Det är ju så att detta register inte på något sätt har kränkt någons integritet eftersom alla som förekommit däri har vetat om det.

Att den som är misstänkt för ett brott inte döms för just det brottet kan det finnas många förklaringar till, men bara för att man inte döms då behöver det inte betyda att man inte begår något brott i framtiden.

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg