torsdag 30 oktober 2008

Jorden fiser

Metangashalterna ökar nu i atmosfären en inte alltför god nyhet men en där vi människor inte kan lastas för allting. Det är den naturliga metangasen som släpps ut från våtmarker som nu släpps ut i allt snabbare takt.

Även i Sverige så förekommer stora utsläpp av metangas från naturliga källor från våra myrar exempelvis och torvmossar. Jag har för mig att utsläppen från torvmossar i Sverige motsvarar mer än hälften av alla metangasutsläpp som förekommer i Sverige, det finns en svag minnes bild av det.

Att åtgärda utsläppen från torvmossarna är möjligt men kostsamt, men dessa utsläpp skall inte åtgärdas det har eko-maffian bestämt sig för. Detta kanske eftersom att åtgärda dessa utsläpp inte ger någon negativ effekt på hur vi lever och inte gör att vi kommer att enda steg närmare stenålderslivet, vilket jag tror är det optimala målet för eko-nissarna eftersom de kategoriskt vägrar att använda redan befintlig teknik till att lösa problemen.

Om man inte vill lösa problemen med de metoder som finns till buds utan bara hävdar att vi måste ändra livsstil då har man ingen trovärdighet i mina ögon för antingen skall vi rädda vår planet och då skall vi göra det nu med de medel som vi nu har och som fungerar eller så handlar det om att vi skall ändra vår livsstil och då har vår planet inget egentligt värde utan är bara et svepskäl för de som har den åsikten.

Dagens Nyheter

1 kommentar:

Max, twodays.se sa...

Haha älskar rubriken.

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg