torsdag 30 oktober 2008

Tjänstemannastyre infört

Jag har tidigare skrivit om migrationsverkets egna utrikespolitik, ett inlägg som du kan läsa här.

Detta föranledde en fråga i riksdagen till utrikesministern om vem som skapar Sveriges utrikespolitik. Eftersom denna fråga bara berörde så oviktiga saker som demokrati och vem som egentligen styr i Sverige så hade oljekungen Carl Bildt inte själv lust att svara på frågan utan lämnade den vidare till Tobias Billström som nu kommit med ett svar:

"Vad särskilt gäller Migrationsverket har jag inga uppgifter som tyder på att verket bedriver en verksamhet som strider mot regeringens politik. Det finns därför ingen anledning för mig att vidta någon åtgärd."

Att migrationsverkets egen jurist inför sittande rätt gjort uttalanden som går stick i stäv med regeringens beslut räcker alltså inte som bevis för Tobias Billström på att migrationsverket inte följer regeringens beslut.

Genom att svara så pass korkat ett svar som faktiskt hade varit bättre outtalat så har ju Tobias Billström godkänt ett införande av tjänstemannastyre i Sverige som åsidosätter både regering och riksdag

Vi har i Sverige en vald riksdag och regering som skall styra och myndigheter som skall se till att besluten genomförs, om myndigheten inte följer demokratiskt fattade beslut så är det mycket allvarligt och inget som så enkelt går att sopa under mattan.

Jag undrar nu vad statsminister Fredrik Reinfeldt anser om att hans regering har degraderats till att försvara ett tjänstemannastyre i strid med all demokratisk tradition.

Dagen

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg