onsdag 22 oktober 2008

Tom satsning

Nyamko Sabuni och Andreas Carlgren skriver i dag i aftonbladet att de skall satsa 45 miljoner på en tryggare utemiljö, det låter som en jättebra satsning.

Problemet kommer när man läser vidare vad pengarna skall användas till dessa 45 miljoner som skulle kunna göra nytta ute på gator och torg skall användas av Boverket för att göra en sammanställning och inventering över den befintliga kunskapen om hur tryggheten i stads- och tätortsmiljöer kan stärkas ur ett jämställdhetsperspektiv.

Med andra ord så det enda dom nu lyckas göra är att ge ytterligare några byråkrater en chans till ett välavlönat arbete medan otryggheten på gatorna fortsätter att bre ut sig.

Enkla åtgärder som att öka antalet poliser som patrullerar nattetid, kameraövervakning på känsliga platser för att förhindra brott och öka tryggheten är något som inte ens nämns. Det är bra att de vill öka tryggheten för alla, jag hoppas de menar att alla skall få ökad tryggheten. Men den här satsningen är lika bra att stoppa innan pengarna har slängts bort.

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg