tisdag 14 oktober 2008

Turdagar

Många valde att gifta sig 080808 eftersom den dagen anses vara en turdag enligt kineserna. Fast det var flera som gifte sig 070707 men det kan ju förklaras med att det vara en lördag.

Det som nu är intressant är hur många som kommer att gifta sig 090909 då också siffran 9 är en lyckosiffra enligt vad kineserna tror på, kanske till och med en större lyckosiffra än vad 8 är eftersom 9 är jämt delbart med 3.

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg