onsdag 1 oktober 2008

Typiskt beteende för en diktatur

För den Kinesiska statsmakten så är prestige viktigare än barns liv, det kan nu anses bevisat efter att det har visat sig att journalister som kände till mjölkskandalen redan i Juli belades med munkavel för att inte fläcka ner OS i Peking.

Något sådant kan bara hända i en diktaturstat vilket Kina är och nu tydligt bevisat.

Jag kan bara känna avsmak för de kinesiska myndigheternas agerande.

Dagens Nyheter

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg