tisdag 4 november 2008

Moderaterna svänger om a-kassan

Moderaterna börjar nu omvärdera sina egna åtgärder, i alla fall är det så jag tolkar det som finansminister Anders Borg, arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin och socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson skriver i dag på DN debatt.

Nu är det moderaternas arbetsgrupp för jobb, välfärd och kunskap som har kommit fram till att det bästa är att stoppa flykten från a-kassorna och att a-kassorna även fortsättningsvis skall ha en facklig koppling.

Det låter i mina öron som den totala motsatsen till det som sades från bland andra arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin när avgifterna till A-kassan höjdes av den borgerliga regeringen.

Det är glädjande att de nu insett vikten av att alla är med i a-kassan och att den måste vara en viktig del i arbetsmarknadens trygghet. Därmed inte sagt att man inte skall kunna vara med i a-kassan utan att vara med i facket.

Det vore nu klädsamt om regeringen också tog sig en funderare över nivåerna i a-kassan också så att den blir den trygghet den skall vara. Jag önskar också att moderaterna omvärderar sin politik när det gäller sjukförsäkringen och kommer fram till den självklara insikten att den som är bäst på att bedöma arbetsförmågan är behandlande läkare och inte politikerna som aldrig sett patienten.

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg