tisdag 4 november 2008

P-terror då men inte nu

Sten Nordin (m) verkar inte riktigt ha koll på sina egna ord eller så har han den förmågan att inte bry sig om det han tidigare sagt. År 2004 så kallade han ett förslag till avgiftshöjningar för Stockholms bilister för parkeringen för ”P-terror” avgiftshöjningar som då inte blev av.

Nu så återkommer samma höjningar och lite större ändå jämfört med de som Sten Nordin kallade P-terror skillnaden denna gång är att nu är det moderaterna som står för höjningen och inte den rödgröna sidan och vips så är det inte längre p-terror, konstigt sätt att se på saken.

Men faktum kvarstår att oavsett vad man kallar dessa avgiftshöjningar p-terror eller nödvändiga justeringar så skapar en avgiftshöjning inte en enda parkeringsplats till och det som behövs i Stockholms innerstad är just fler parkeringsplatser.

Det är ju så illa att i vissa delar av Stockholm så går det inte att uppbringa ett enda ställe att ställa ifrån sig bilen efterreglerna på, där har vi en stor del av problemet.

Sen så att en del väljer att parkera på busshållplatser och i kollektivkörfält eller på ett annat sätt som hindrar trafiken det är inget skäl att straffa hela gruppen bilister med höjningar.

Sen med de nya förändringar som sker i Stockholm nu på avgiftsidan för parkeringar så kan vi konstatera att ett av skälen till att köpa en miljöbil försvinner eftersom den fria boendeparkeringen försvinner för miljöbilar, det ihop med att även miljöbilar skall betala trängselskatt gör att miljöbilarnas antal i Stockholm troligtvis kommer att sjunka, vilket inte känns som den bästa politiken att föra.

Att miljöpartiet och vänsterpartiet är notoriskt bilfientliga visste vi ju sen gammalt och jag undrar hur de tänker sig ett Stockholm helt utan bilar, hur skall det fungera.

Dagens nyheter

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg