tisdag 4 november 2008

Rätt tanke

Moderaterna föreslår i dag att asylsökande under ansökningstiden inte skall få bosätta sig där de vill utan skall bo där de blir anvisade och där de har en chans till att skapa sig ett eget liv med en egen försörjning.

Ett helt riktigt tänkande för den som är asylsökande kan inte få bosätta sig fritt var som helst då skapar vi bara en hel masa onödiga problem ta bara Södertälje som exempel. Under tiden som en asylansökning behandlas så skall den sökande bo på anvisat ställe om det får det inte råda minsta tvivel. Det är helt rätt att den som inte vill följa reglerna om bostadsort skall fråntas det ekonomiska stöd som den asylsökande erhåller.

Att det sen är ett bra test på hu mycket den asylsökande tänker rätta sig efter de lagar och regler som gäller i Sverige är ju en bisak.

När asylansökan väl har behandlats och asyl eventuellt beviljats då så är det och skall det vara fritt fram att bosätta sig var man vill på samma villkor som gäller för alla andra invånare i Sverige.

Dessa tankar är helt klart ett steg i rätt riktning men problemet med de långa handläggningstiderna måste också få uppmärksamhet för det är där som grundproblemet ligger

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg