måndag 3 november 2008

Verkligheten styr

Ideologi är en sak och verkligheten en helt annan. Denna sanning börjar nu gå upp för borgerliga lokalpolitiker som i allt större grad säger nej till nyetableringar av gymnasiala friskolor av rädsla för att det skall tvinga det kommunala gymnasiet att stänga beroende på elevbrist.

Det är konstigt att de inte kunde inse den sanningen redan från början att det inte är möjligt att bedriva undervisning i ett obegränsat antal skolor. Att få eleverna att räcka till är en omöjlighet.

Problemet med att friskolorna konkurrerar ut de kommunala skolorna är att möjligheten till utbildning försvinner för många elever som inte platsar in i friskolornas profil på vilka elever de vill ha, de elever som drabbas är de elever med extra behov av stöd i undervisningen.

Kommunerna är i dag ansvariga för att alla elever skall erbjudas utbildning och skolgång vilket innebär att kommunerna blir tvingade att betala utbildningen för de svagare mera resurskrävande eleverna vilket påverkar de kommunala skolorna negativt, Det enda rätta är att kommunerna för att kunna hålla sitt ansvar för utbildningen också får rätt att bestämma vilka friskolor som skall få öppna och hur de skall bedriva sin verksamhet.

Att moderaterna på riksplanet ännu inte insett hur verkligheten ser ut är tråkigt men även de måste väl till slut inse att det faktiskt är de verkliga förhållandena som styr.

Dagens Nyheter

Dagen

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg