fredag 31 oktober 2008

Borg har rätt

Finansminister Anders Borg (m) gjorde en skarp markering på fredagen mot svenska banker och kreditinstitut. Ett uttalande som i alla fall inte jag väntat mig från det hållet.

Det Anders borg säger kan man bara hålla med om samtidigt så undrar jag lite var oppositionen tagit vägen när det gäller finanskrisen. Det känns som om det som Anders Borg nu säger redan borde ha varit sagt av socialdemokraterna.

Kanske det nu är en svängning på väg inom svensk politik tack vare socialdemokraternas kraftiga högersväng.

Fast det är inte första gången i svensk debatt som argumenteringen kommit från fel håll så att säga, jag minns en debatt mellan Bo Lundgren och Göran person där det lät som om de läste varandras inlägg.

Frågan är om vi mycket längre kan tala om vänster och höger i politiken utan att vi i stället få enbart prata om politik utan gradering.

Vi får väl se om nu Anders Borg håller den linje som han nu verkar ha slagit in på, gör han det ja då kommer tiden fram till nästa val att bli väldigt intressant,

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg