torsdag 19 mars 2009

Varbölden Migrationsverket

Att migrationsverket inte fungerar som det skall är väl ingen nyhet för någon och att deras processer för att bedöma vilka som skall få uppehållstillstånd och vilka som skall utvisas milt sagt är att betrakta som en lottdragning.

Vad det verkar så är det som tidigare framkommit betydligt lättare för en kvinna som riskerar att dödas i sitt hemland att bli utvisad än den som dömts till utvisning på grund av brottslighet.

En av förklaringarna till migrationsverkets märkliga beslut har nu kommit i dagen, jag säger inte att det är den enda förklaringen men förekommer ett fall så misstänker jag att det finns flera.

En tjänsteman har nu åtalats för mutbrott när det gäller att utfärda uppehållstillstånd. Tjänstemannen har inte haft med beslutprocessen att göra men ändock kunnat ha möjlighet till att utfärda uppehållstillstånd.

Att rutinerna på migrationsverket är undermåliga kan med andra ord anses bevisat eftersom det är möjligt att utfärda uppehållstillstånd utan beslut.

Skall vi få ordning på den varböld i det svenska samhället som migrationsverket är så måste det skapas en helt ny myndighet som är totalt befriad från de som tidigare arbetat på migrationsverket och som arbetar efterreglerna på ett rättssäkert sätt.

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg