torsdag 19 mars 2009

Kommunal arbetslöshet bättre än arbetslinje

Alliansen har nu bestämt sig för att inte ge några extra pengar till kommunerna i år trots det stora underskott som flera kommuner aviserat.

Att inte tillföra mera pengar till kommunerna är någonting som jag inte förstår eftersom det dels kommer att innebära en ökning av de arbetslösa när kommunerna måste skära ner vilket innebär att staten i stället för att stödja kommunerna får ta kostnaden för flera arbetslösa.

Förutom problemen med ökad mängd arbetslösa så innebär alla neddragningar i kommunerna att vård skola och omsorg urvattnas ännu mera. Det jag frågar mig är om inte det är verksamheter som är värda att vårda, men för den här regeringen så är förmodligen bankdirektörerna mer värda än tant Hulda 82.

Det som är ännu mera skrämmande är inte heller oppositionen verkar bry sig speciellt mycket om Tant Hulda utan fortsätter att föra en politik utan förslag som bara innebär ett konstant tomt attackerande på regeringen.

Det vore väl mera förnuftigt att tillföra kommunerna pengar så folk slipper arbetslöshet om det är arbetslinjen som skall gälla.

Svenska Dagbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg