torsdag 19 augusti 2010

Är vi lika inför lagen?

I morgon får vi se om en grundläggande rättsprincip existerar i Sverige nämligen den om att alla är lika inför lagen. Åklagaren kommer då att lämna besked om det blir en förundersökning om mutbrott när Kronprinserssan Victoria och Hennes Daniel i gåva fick en mist sagt svindyr bröllopsresa.

Fast egentligen så är det redan klart att någon likhet inför lagen inte finns eftersom åklagaren först måste undersöka om det skall bli en förundersökning.

När man tänker på att andra som mottagit betydligt mindre belopp fått fängelse i vissa fall så är det väl ganska självklart att en förundersökning i det här fallet borde inletts.

Hovet hävdar ju att resan var helt privat men finns det egentligen någonting som heter helt privat för den person som skall bli Sveriges statschef.

Risken med den här gåvan är ju den att givaren Bertil Hult gärna nog skulle sola sitt företag i lite kunglig glans vilket i många länder skulle ge ett reklam värde betydligt över det som resan kostade honom.

Även en förundersökning kommer fram till att någon legalt fel inte begåtts vilket jag betvivlar så är det ändå så att kronprinsessan kommer att stå i en moralisk tacksamhetsskuld till givaren vilket inte är bra.

Att hon skulle vara immun mot åtal är ytterligare ett bevis på att likhet inför lagen inte finns, skulle det ställa hinder nu så är ju i alla fall Bertil Hult inte immun.

Men vad händer om någon med immunitet i kungahuset skulle av oaktsamhet döda en annan människa skulle dom då slippa åtalet för dråp.

DN
SvD

2 kommentarer:

Mattias sa...

Hej!

Att av oaktsamhet döda, eller bidra till annans död, medför ansvar för "vållande till annans död" inte dråp, som är en form av mord.

Svaret på titeln till ditt inlägg är för övrigt nej! Vi är inte lika inför lagen. Man kan till exempel betänka att barn och personer som bedöms vara psykiskt rubbade behandlas helt annorlunda. Om du köper saker från en näringsidkare i egenskap av privatperson så kallas du konsument och behandlas även då väldigt annorlunda jämfört med vad som skulle gällt om du hade köpt från en annan privatperson eller själv vart näringsidkare. Vi är inte lika inför lagen, samhället är propfyllt med hänsynstagande till olika positioner och intressen.

Slutligen har lagen flera utrymmen för särskild hänsyn till personliga omständigheter, varför omständigheterna för både person och brott kan föranleda differentierad behandling.

Frågan är alltså inte i min mening om vi är lika inför lagen, det är vi inte. Frågan är om det är lämpligt att ha ett kungahus och om det isåfall skall åtnjuta immunitet.

LasseB sa...

Det jag menade med lika inför lagen är att den skall praktiseras lika för alla i samma situation, inte de specifika olikheter som mdu nämner för det är väl självklart att på¨det sätt du resonerar så är vi olika inför lagen.

Men en lag skall vara lika i tilllämpning för alla oavsett samhällsposition.

Sen kan jag hålla med dig om att den riktiga juridiska beskrivningen är vållande till annans död och inte dråp som jag skrev men du förtår nog ändå andemeningen hoppas jag.

Frågan är just den tillämpas lagarna lika för alla i den sitution där just den lagen gäller.

De rent konstitionella frågorna är en annan disskusion

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg