tisdag 17 augusti 2010

Motsägelsefull artikel

Doktotranden Kristina Järre och professor Henrik Tham skriver i dag på Dn debatt att svenskana inte alls vill ha hårdare straff för brottslingar, till stöd för detta påstående så hävisar det till en undersökning som presenteras av kriminologiska institutionen på Stockholm. univerisitet.

Debattartikeln dör av redan innan jag ens hunnit leta mig fram till rapporten för på hemsidan så står det att vad folkviljan verkligen säger om brott och straff inte är särskilt klart. Att då dra sådana slutsatser som de gör i artikeln måste väl för en seriös forskare vara främmande men det är klart alla forskning kan tolkas olika.

Men låt oss verkligen titta på hur det kan se ut.

För mord i sverige så kan man få allt mellan ett års fängelse upp till livstid, straffets betsäms dels av hiur grovt brottet varit men även ålder på gärningsmannen spelar roll. Vad alla vet och förmodligen upprörs över är att en 17åring som begår ett mord med vett och vilje får ett betydligt lägre straff än en 30åring.

Vad man också måste skilja på är det generella och det konkreta vilket di sin sin artikel har rört samman präktigt de har tagit de konkreta och förvandlat det till det generella.

Låt oss säga så här i det generella rättsmedvetandet så är mord och våldtäkt ett betydligt värre brott än vad exempelvis skattebrott är, men när man sedan tittar på konkreta fall så är det inte samma aspekter som man ser utan då är det mera just det specifika brottet man bedömmer.

Det som stör många människors rättsmedvetande är att exempelvis en skattebrottsling kan få högre straff än exempelvis en våldtäktsman.

Hur skall då detta kunna ändras, jag vet inte men jag tror inte att människor överlag vill ha mildare straff utan kanske snarare hårdare vilket även bevisas i artikeln där de säger att i de specifika fall som människor fått titta på så vill många ha fler påföljder vilket faktiskt i praktiken är att skärpa straffet.

Mitt förslag är att dessa forskare går hem och gör om sin hemläxa så att de inte motsäger sig själva när de skall presentera sina rön på ett vetenskapligt sätt.

De de har gjort nu är bara att ta en vetenskaplig undersökning och förvandla den till åsikter utan stöd och det är inte vetenskap det är politik.

DN.
Expressen

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg