måndag 16 augusti 2010

Parkering för profithungriga

Att bedriva parkeringsövervakning är lönsamt, i de flesta av Sveriges kommuner så är det faktiskt så att avgifter och böter tillsammans vida överstiger vad som övervakningen i själva verket kostar.

Att kommunerna får in pengar från drulliga parkerare är väl kanske inte helt fel moraliskt sätt för de pengarna kan göra mycket nytta i exempelvis skola och omsorg.

Vad som kan vara lite problematiskt är att det kan vara ett brott mot kommunallagen där det heter att en verksamhet som tar ut avgifter inte får skicka pengarna vidare till annan verksamhet, med andra ord så är det förbjudet att gå med vinst på parkeringsövervakningen.

Trots dessa skrivningar så fortsätter Sveriges kommuner att jaga bilister med blåslampa. På vissa platser kan jag förstå att en kraftfull övervakning är befogad för att trafiken skall flyta. Men det finns också exempel på platser där det lappas enbart för att dra in böter.

Jag har själv sett ett sådant falldär parkeringsvakterna gömt sig i en buske och bevakat platsen utanför en videouthyrare, så fort som någon lämnat bilen och avlägsnat sig så rusar de fram och sätter dit en lapp på rutan för att återigen blixtsnabbt ställa sig osynligt bakom busken. Att bilägren 4 minuter senare blir måttligt road är fullt förtålig, detta hände på en plats där bilarna definitivt inte stod i vägen för någon och för att göra ont värre så var det på den platsen förut tillåtet att parkera max 15 minuter, vilket kommunen tagit bor i sin hunger efter bötesbeloppen.

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg