tisdag 17 augusti 2010

Sabuni för segregation

Nyamko Sabuni integrationsminister och folkpartist kommer idag ut med en ny bok där hon framför en del förslag på hur integrationen av flyktingar skall underlättas. Att göra det enklare för flyktingar att komma in fort i det svenska samhället är en bra tanke.

Men det är väl det enda som hon har rätt i.

Hon föreslår bland annat att flyktingar och svenskar skall ha olika regler i föräldraförsäkringen för att som hon säger inte låsa in flyktingkvinnor i försäkringen men om dessa kvinnor blir inlåsta i försäkringen så blir väl alla kvinnor det.

De sociala försäkringarna är lika för alla i Sverige en bra princip om vi vill fortsätta vara ett jämställt samhälle.

Sedan så vill hon skapa speciella låglöneyrken för nyanlända flyktingar för att snabbt få ut dom på arbetsmarknaden, jag önskar att hon bara för en kort stund tog och funderade på vilka löner som många av de vars tjänster hon idag utnyttjar har, butiksbiträden, städare, restaurangpersonal bara för att nämna några. Med tanke på att det redan idag finns yrken i Sverige som har låga löner så blir ju frågan om hon vill att en nyanländ flykting skall ha en ännu lägre lön, kanske bara få existensminimum i lön. En sådan åtgärd har absolut ingen effekt alls mer än att på sikt förvandla Sverige till ett djupt segregerat samhälle där vissa rika kan utnyttja de som är fattiga och utsatta.

Detta är ytterligare ett exempel på att Folkpartiets politik gentemot flyktingar har en dålig bismak. Sveigedemokraternas Jimmie Åkesson måste hata dessa folkpartistiska förslag eftersom de med all säkerhet lockar hans väljare till folkpartiet.

Vill vi integrera flyktingar snabbt i Sverige så finns det några få enkla åtgärder som alla skulle tjäna på.

För det första så när en flykting anländer till Sverige fråga då vilken utbildning och vilket yrke som flyktingen hade i sitt hemland, en åtgärd om inte görs idag. ingen vet idag vilka yrken eller utbildningar som flyktingarna har för ingen har frågat.

Skapa snabba utbildningsvägar så att de som behöver komplettera sin utbildning eller lära sig något mer för att kunna praktisera sitt yrke i Sverige

Se till att språkutbildningen sker med grupper som står på liknande akademisk nivå för att kunna ge eleverna bästa möjliga chans till ett bra resultat.DN
SvD
Expressen

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg