söndag 14 augusti 2011

Risker man får ta??

DN har idag en ledare med rubriken risker man får ta, ett uttryck snarlikt det är smällar man får ta.

En ledare med väldigt må¨nga ord men lite sakligt innehåll vilket ofta är fallet när det gäller debatten om räddningstjänsten och hur den skall vara organiserad.

Ledaren skriver att vi inte kan ha en räddningstjänst som är dimensionerad för ett kärnvapenkrig, jag tror inte någon kräver den beredskapen av räddningstjänsten heller. Däremot så kan vi kräva att det skall finnas en beredskap som fungerar vid vardagsolyckor exempelvis bränder, bilolyckor eller någon annan form av olycka som räddningstjänsten kallas till.

I dag så minskad bemanningen successivt ner inom räddningstjänsten till så små nivåer att det är frågan om dom kan klara av sitt primära uppdrag att rädda liv. DN föreslår samarbete och samarbete är en förutsättning för att kunna ha en räddningstjänst som fungerar. men tyvärr så har detta samarbete i form av olika brandförsvarsförbund för räddningstjänsten oftast inneburit att små stationer har lagts ner ett i mitt tycke ansvarlöst agerande för vilket det i slutändan är våra politiker som har godkänt.

En ensam liten styrka till en stor brand kan inte själva släcka ner den såp förstärkning behövs då från närliggande stationer. Det vi vet är att en brand ökar i intensitet med ungefär 4 gånger per minut om ingen åtgärd har vidtagits, en åtgärd som en första styrka skulle kunna vidtaga för även bara en slang är dock en slang som sprutar vatten och minskar eldens framfart.

Problemet med den räddningstjänst vi har idag är att den är så inne på att vara jämställd så att den på många ställen minskar ner kraven både fysiska som utbildeningsmässiga för de som söker arbete som brandman inom räddningstjänsten. Att ändra på kraven för att tillmötesgår dessa jämnlikhetskrav är att tumma på medborgarnas säkerhet. För min del spelar det ingen roll vem som kommer och hjälper mig ut vid en brand en svensk blåögd man eller en afrikansk kvinna det är totalt ointressant, det som är intressant är om personen som kommer har de fysiska och utbildningsmäsiga förutsättningarna för att hjälpa mig ut. I ett sådant läge så tror jag att de flesta håller med mig om att brandmannen gärna får vara schackrutig och komma från planeten mars bara den kan klara av uppgiften.

Vi måste satsa på att ha en räddningstjänst som kan hantera mer än ett tillbud i taget i varje kommun och vi måste arbeta för att alla medborgare har samma skydd av räddningstjänstem vilket inte är fallet i dag.

Var du bor avgör om du kan räkna med hjälp fort av räddningatjänsten eller om det brinner i ditt hus i stället för räddningstjänsten skall ringa byggfirman direkt.

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg