fredag 20 augusti 2010

Onödigt förslag

Socialdemokraterna kommer på tisdag att lägga ett förslag till SLs styrelse om att kartlägga hur tillgången på bankomater är i tunnelbanan, som om att ta ut pengar på en bankomat vore det som är viktigast för resenärerna jag tror att det är annat som är viktiga förresenärerna.

oppositionslandstingsrådet Ilija Batljan säger att de kommer att lägga fram ett förslag till Sls styrelse om hur tunnelbanan skall bli bättre. Varför inte berätta nu då för alla vad de vill göra för att förbättra tunnelbanan.

Jag kan inte förstå denna fixering som råder på just tunnelbanan eftersom kollektivtrafiken i Stockholm består av så många fler delar där exempelvis pendeltågseländet är en klassiker med pendeltåg som pajar så fort någon säger snöflinga bredvid dom.

Om det nu är så att några tunnelbanestationer inte har en bankomat så är det möjligt att bankomaten finns någon annanstans i centrumet eftersom de allra flesta tunnelbanestationer ligger i anslutning till eller i centrumanläggningar. men om alla tunnelbanestationer skall ha bankomat då skall även alla pendeltågsstationer och busterminaler ha det också för det är väl inte bara de som bor i Stockholms kommun som skall ha det bekvämt eller är det så i deras värld.

Att det på många håll är ont om bankomater är kanske en följd av att posten gjorde sig av med sin kassaservice något som hände med socialdemokraternas goda minne och godkännande. Det borde väl kanske vara ett löfte värt ordet att lova att se till att den minskning av serviceställen med bankmöjligheter som då blev fallet återställdes på något sätt, kanske med stöd till bankerna för att ha kontor där det finna många människor men bankerna bedömer det som affärsmässigt fel att ha kontor.

DN

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg