söndag 31 augusti 2008

Myrdalska tankar

TCO föreslår idag på DN debatt att barnfamiljer skall få en subvention av staten på 90 procent av kostnaden för hushållsnära tjänster, ett förslag som många tidningar sedan skrivit om.

Detta är inte som TCO vill låta påskina ett förslag för att öka jämställdheten, detta förslag blir när det läggs ihop med det förslag som kom igår från socialdemokraterna om att föräldrar skall tvingas dela exakt lika på föräldraförsäkringen ger en bild av att vissa starka krafter inom fackföreningsrörelsen tillsammans med en del av socialdemokratin håller på att damma av den gamla Myrdalska familjepolitiken, som sa att staten visste bäst vad barnen behövde och hur de skall uppfostras.

Att det är på det sättet kan mycket enkelt förstås av följande utdrag ur TCO:s artikel:
Vidare skulle en samhällssubventionering av hushållsnära tjänster till yrkesarbetande familjer med barn bli en parallell till samhällets subventioner av barnomsorgen. Utbyggnaden av den innebar också att man professionaliserade arbetet och nya yrken inrättades, som förskollärare, barnskötare etcetera. Med en samhällssubventionering av hushållsnära tjänster kan även den sektorn ytterligare professionaliseras såsom hemtjänsten för äldre gjort.

Med den skrivningen så säger TCO i praktiken att barnfamiljer inte klarar av att ta hand om sina barn utan det kan bara utbildade proffs klara, undrar vad alla föräldrar säger om det. Vidare så är ju andemeningen at ingen förutom städföretag vet hur man städar hemma.

Jag säger helt nej till detta förslag och det resonemang som TCO för det känns för mig som mycket skrämmande och luktar sovjet lång väg.

Skall vi stödja jämställdheten så är en av förutsättningarna att inse att alla människor har olika förutsättningar för sina liv och att de allra flesta ordnar sina liv på det sätt som de tycker är bäst för just den familjen.

Det här är bara ett sätt för en liten maktelit att återigen bryta ner en liten bit av motståndet mot det Storebrorssamhälle som de vill skapa.

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Dagen

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg