lördag 30 augusti 2008

Nämndemannasystemet

Nämndemännens riksförbund vill nu att nämndemännen i tingsrätterna skall få en veckas utbildning i vad det innebär att vara nämndeman. En utbildning som NRF vill skall ske i domstolsverkets regi.

I mina öron låter det som ett väldigt bra förslag eftersom utbildningen då blir enhetlig över hela landet vilket tyvärr inte är fallet i dag.

Frågan är då vad som nämndemännen skall utbildas i, att behöva utbilda dessa i vanligt sunt förnuft borde inte behövas men det är just det som de måste påminnas om. Nämndemännen måste utbildas ordentligt i de etiska och lagliga regler som omger en domstolsförhandling.

Problemet uppstår om man skall utbilda dom i bevisvärdering eftersom det är en utbildning som tenderar att bli juridisk och då faller hela tanken med nämndemän som lekmän, vilket ju är hela iden med nämndemannasystemet att medborgarna skall ha insyn och representation vid domstolarna.

Idag så utses nämndemännen av de politiska partierna ett system som tenderar att sätta partipolitik före kompetens eller skall jag säga livserfarenhet.

Som jag ser det så finns det bara två alternativ för att utse nämndemän, antingen behåller vi nuvarande system eller så övergår vi till ett system som liknar den amerikanska jurytjänstgöringen som alla medborgare kan kallas till.

Det är klart det finns ett tredje system tungrott men ur demokratisk synvinkel det perfekta, nämligen att nämndemännen utses i allmänna val

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg