lördag 23 augusti 2008

Potatisens år i år

Uppenbarligen så har FN förklarat att innevarande år skall vara potatisens år, detta beroende på att de tror att potatisen kan vara den frälsare som räddar världens alla fattiga och svältande.

Jag undrar när de tog det beslutet det kan ju inte ha fattats nyligen, de kanske skulle ha provat att tala om det innan två tredjedelar av året gått.

Men jag håller med om att potatisen är ett mycket bra livsmedel det ger mycket mat på liten yta samt är troligtvis den gröda som man kan tillreda på flest sätt och i flest variationer.

Samtidigt är potatisen den gröda som kräver mest kemiska bekämpningsmedel för att kunna produceras i riktigt stor skala.

Hur man än vänder sig så verkar det bli fel.

Dagens nyheter

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg