fredag 29 augusti 2008

Skolan och ordningen

Sedan 1 augusti 2007 så har skolorna möjligheten att flytta elever som mobbar eller stör till en annan skola, detta är en möjlighet som använts i väldigt få fall. Att det bara är några få fall kan betyda två olika saker.

För det första så kan det vara så att skolorna inte använder sig av möjligheten eftersom det skulle kunna påverka skolornas rykte negativt eftersom det kan peka ut skolan som en problemskola. Det borde enligt min mening vara precis tvärtom en skola som använder denna möjlighet visar att ingen mobbing tolereras av den skolan vilket borde ge en positiv bild av skolan.

Det kan också vara så att det faktiskt är så att andra åtgärder har visat sig vara verkningsfulla mot mobbing.

Lagen som sådan är bra men det får inte bli så at problemelever skyfflas fram och tillbaka mellan olika skolor, utan lagen skall användas restriktivt men den måste användas för att ha någon effekt. Om skolorna väljer att inte använda lagen trots stora problem så visar skolorna upp en flathet i kampen mot mobbing som inte får förekomma.

Det effektivaste sättet att komma tillrätta med problemet med mobbing är att öka förståelsen för hur man som människor bör uppträda mot varandra.

I dag så väljer tyvärr många skolor att inte polisanmäla händelser som överallt annars i samhället omedelbart hade lett till polisanmälan och rättegång. Skolorna får inte skapa sig ett eget rättssystem utan måste visa att samma regler gäller i skolan som i samhället i övrigt.

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg