söndag 7 september 2008

0,5liter bensin

Moderaterna kommer med ett mist sagt radikalt förslag angående våra bilar de vill att ingen ny bil skall få dra mer än 0,5 liter bensin per mil. Hur det skall uppnås talar dom inte om utan talar om att sätta press på bilindustrin.

Att enbart som moderaterna gör prata om bensin ändå som drivmedel är fel, om det finns någon verklig vilja att minska ner utsläppen från trafiken så borde det väl även i ett sådant förslag finnas stimulansåtgärder för att främja alternativa bränslen som metanol och biogas.

Både metanol och biogas är drivmedel som existerar idag och fungerar, det som behövs för att dom skall slå ut i full blom är att det byggs upp en infrastruktur som passar dessa bränslen. Det behöver satsas på stationer för tankning av dessa drivmedel så att ingen som vill köra på dom skall behöva åka långa sträckor för att tanka sin bil.

Nu sker det inte många nyetableringar av bensinstationer i Sverige men när det görs en nyetablering eller större ombyggnad så borde det vara ett krav att stationen skall kunna leverera både metanol och biogas efter ombyggnaden.

Ytterligare så behövs det en utökad satsning på produktion av biogas i Sverige, med en ordentlig satsning så skulle vi mer eller mindre kunna bli självförsörjande på biogas i Sverige och det skulle vara bra både för ekonomin och miljön.

Jag efterlyser fortfarande visioner från politiskt håll om ett samhälle där oljeförbrukningen är närapå noll.

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

2 kommentarer:

Anonym sa...

Metatol och Biogas låter ju roligt, men kan vi inte köra på med Etanolen istället?

Den har ju visat sig även vara en slutgiltlig lösning på 3e världens problem med överbefolkning. Så att säga. :)


//soSSialist-javiSSt

Magnus sa...

Maximala 95 g CO2 /km motsvarar cirka 0,36 liter/mil bensin.

Inte 0,5 l/mil.

Det är vad folkvagnsbussar soim säljs i Sverige om 12 år maxiamlt får dra.

I sträng kyla är åtgången bara för värme i en folkvagnsbuss 2 dl/mil.

Listigt va.

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg