måndag 29 september 2008

Alkoholsmugglingen minskar, eller

Smuggelspriten minskar kraftigt det basunerar DN ut i dag med stöd av en forskningsrapport från Sorad, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet, där det sägs att smugglingen minskat med 35 procent det senaste halvåret.

Vad minskningen kan bero på det talas det väldigt lite om i rapporten det spekulerar i om de höjda bensinpriserna har spelat in eftersom de sänker lönsamheten för smugglarna.

En annan förklaring tros vara den ökade risken att åka dit eftersom övervakningen blir mer och mer effektiv. Just den sistnämnda förklaringen gör ju också at jag inte är helt säker på att de vid sina intervjuer av slumpmässigt utvalda personer får de mest ärliga svaren alla vill ju skydda sig själva och att då vid en sådan intervju erkänna smuggling eller köp av smuggelsprit det kanske för många känns obehagligt.

En annan förklaring kan också vara att många människor själva åker iväg och hämtar sin alkohol utomlands, eftersom man då gör en bättre affär än om man köper av smugglare, och för de flesta människorna i Sverige så är det fult möjligt att göra den resan över en helg..

Jag tror att vist har smugglingen kanske minskat med den har ersatts av egen införsel i stället, eftersom man vid en sådan resa får lite semester och dessutom ett års förråd kanske av den alkohol man behöver till ett betydligt bättre pris än vad man får på systembolaget.

Dagens Nyheter

1 kommentar:

Niklas sa...

Det är sant att folk säkerligen inte är helt ärliga när de lämnar uppgifter, vilket också påpekas i artikeln. Dock har det ingen betydelse i sig, eftersom Sorad jämför med sina egna tidigare undersökningar och det finns ju ingen anledning till att folk skulle ljuga mycket mer nu än för några månader sen.

För det andra så är det ju sant att införselkvoterna är helt horibla. Dock har vi sett att privatinförseln faktiskt minskat den senaste tiden, så jag tror inte att den kan ha ersatt smugglingen. Däremot ökar ju Systembolagets försäljningen.

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg