tisdag 16 september 2008

Arbetsmarknaden går åt h-vete

Att inbromsningen i ekonomin drabbar industrin i Sverige är inget som kommer som någon överraskning det som är en aning förvånande är den täta takt som neddragningarna nu börjar komma med.

Nu senast så är det Husqvarna som för att minska sina kostnader minskar sin personal med 850 personer varav 300 personer i Huskvarna

Frågan är hur många varsel som kommer att komma och hur illa ställt det egentligen kommer att bli på arbetsmarknaden. Det kanske är dags för regeringen att nu börja tänka lite på vilka åtgärder som kan behövas när arbetsmarknaden rasar ihop vilket det mesta tyder på att den kommer att göra.

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg