tisdag 16 september 2008

Spretande bostadsmarknad

Bostadsmarknaden ser nu ut att gå åt två olika håll priserna på bostadsrätter faller medan priserna på småhus går uppåt. En inte alltför konstig utveckling eftersom det är en stor skillnad mellan ett småhus och en bostadsrätt.

Småhuset innebär ju trots allt ett visst faktiskt värde bara genom att existera medan en bostads rätt inte innehåller något fysiskt att ta på bara rätten att bo i en lägenhet som ägs av föreningen.

Fallet på bostadsrätter har nu även kommit till Stockholm där fallet har varit större än för resten av landet i Stockholms stad har priserna på bostadsrätter fallit med nio procent medan genomsnittet för landet är ett fall på tre procent.

Jag tror att vi nu ett tag framåt där vi får se helt olika utvecklingar prismässigt för bostadsrätter och småhus. Den stora frågan är om bostadsmarknaden i Sverige kommer att slippa undan den kris som råder på bostadsmarknaden i stora delar av världen, den står ju i princip och bankar på dörren.

Det som kommer att avgöra bostadsmarknadens framtid är dels hur räntan kommer att utveckla sig och den utvecklingen är nu mera osäker än på länge samt hur bankerna kommer att reagera för att skydda sig själva för kreditförluster på bostads och fastighetsmarknaden.

Dagens Nyheter

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg