måndag 15 september 2008

På gränsen till statskupp av Reinfeldt.

Fredrik Reinfeldt måste ha ett mycket kort minne eller så är det extremt selektivt.

Jag tänkte där för påminna honom om den nya unga riksdagsman som en gång tänkte gå emot den Moderata partilinjen i frågan om partnerskap för homosexuella och därför ådrog sig en lång utskällning inför riksdagsgruppen av den dåvarande partiledaren Carl Bildt.

Denna händelse har Reinfeldt själv berättat om i en intervju i Sveriges television och även vid samma tillfälle berättat hur dåligt han mådde av den behandling som han då utsattes för.

Men det minnet är borta eftersom nu Fredrik Reinfeldt har agerat precis likadant mot den moderate riksdagsmannen Karl Sigfrid som ämnade rösta emot partilinjen i FRA frågan eftersom han fortfarande är ung och idealistisk och inte förvandlats till en av makten betonghäckar.

Jag hoppas att Reinfeldt kan förstå hur Karl Sigfrid känner sig efter det att han av sin riksdagsgrupp mobbats bort från en omröstning i riksdagen.

Att Reinfeldt gör på detta sätt är skrämmande eftersom han som statsminister skall vara underställd riksdagen och inte tvärtom. I praktiken så innebar Reinfeldts beteende eftersom han talade som statsminister och agerade som sådan att han genomförde en statskupp mot riksdagen när han tvingade bort Karl Sigfrid från att rösta.

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg