måndag 1 september 2008

Barnkontroll

Drömmen för alla oroliga småbarnsföräldrar är här, det finns nu en jacka med inbyggd GPS som tillåter föräldrarna att via mobil eller dator se var deras lilltelning är exakt när den är ute och leker.

Detta låter som en dröm för småbarnsföräldrar och det kanske det är också, men jag kan se nackdelar också med detta.

Till att börja med så borde nog GPSsändaren finnas i flera kläder än bara i jackan som barnet lätt kan ta av sig eller få avsliten om dt skulle vara riktigt illa så att barnet snabbt kan återfinnas vid ett försvinnande.

Sen finns problemet när föräldrar börjar överanvända systemet och därigenom minska ner barnets frihet och integritet. Den risken är stor bland de föräldrar som måste kontrollera precis allting som deras barn gör och godkänna det, där blir en sådan här teknik bara ett medel för förtryck.

Tekniken är bra men den måste användas med förstånd och försiktighet.

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg