måndag 1 september 2008

Bra miljöinitiativ

Stockholm vatten vill stimulera användandet av avfallskvarnar och slopar därför nu den årliga avgift på 390 kronor som innehavare av avfallskvarnar hittills varit tvungna att betala.

Att investera i en avfallskvarn är ändock en ganska stor kostnad eftersom det kan kosta i storleksordningen 5000 kronor per hushåll, för att verkligen stimulera till användandet av avfallskvarnar så borde det under de närmaste 5 åren utgå ett investeringsbidrag på större delen av kostnaden för de som vill göra den anskaffningen.

Många avfallskvarnar i hushållen innebär att det blir mera organiskt material som transporteras till reningsverken och därigenom kan mera biogas produceras.

Om alla hushåll hade en avfallskvarn och den användes så skulle dessutom problemen med våra sopor vara mer eller mindre ett minne blott, eftersom det som blir kvar när det organiska avfallet är borta är plast, metall, papper, trä och kartong allt material som går att samla in och återanvända.

Svenska Dagbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg